Garantie

Bent u van mening dat u aanspraak maakt op garantie, neemt u dan contact op met onze verkoopafdeling. Deze afdeling zal u de verdere procedure duidelijk uitleggen.

Wilt u, om wat voor een reden dan ook, een product retourneren, dan is dat alleen mogelijk indien er vooraf door onze RMA afdeling een RMA nummer is afgegeven. Een RMA nummer kunt u via onderstaande link aanvragen:
 
 
Het artikel dient u met vermelding van het RMA nummer, een duidelijke omschrijving van de reden van retournering én een kopie van de pakbon, in de originele verpakking te retourneren naar ons adres. De zending dient te allen tijde voldoende gefrankeerd te zijn.

Retourzendingen zonder retour(RMA)-nummer of zonder porto worden niet in ontvangst genomen.